Regulament

  • Licitatiile se desfasoara online in timp real.
  • Pentru a putea licita trebuie sa aveti un cont de utilizare.
  • O oferta este valabila in momentul in care ati introdus oferta si ati apasat butonul Liciteaza/Ofera.
  • Pasul de licitare este de minim 5 euro .
  • Pasul de licitare de la 500 – 1000 este minim 50 de euro .
  • Pasul de licitare de la 1000 de euro este minim 100 euro .
  • Daca va exista o oferta in ultimele 5 minute inainte de expirarea termenului licitatiei, timpul ramas se prelungeste automat cu 5 minute.
  • Dupa terminarea licitatiei, porumbelul licitat se va muta automat in sectiunea Licitatii terminate.
  • Plata trebuie efectuata imediat dupa inchiderea licitatiei.
  • Porumbeii se pot livra  imediat dupa efectuarea platii .

Va multumim!

Shopping Cart